COMPETE

Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo

O PROJEKTU

Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo - COMPETE - je bil ustanovljen kot novo raziskovalno-razvojno središče na Univerzi v Ljubljani, Sloveniji, z namenom razširitve in uporabe obstoječega strokovnega znanja iz mikrofluidike raziskovalnih skupin petih fakultet: Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za strojništvo, Fakultete za elektrotehniko, Biotehniške fakultete in Medicinske fakultete. V petih letih projekta želimo prerasti v trajnostno vodilni evropski center za mikroprocesno inženirstvo, s čimer bi imel družbeno-ekonomski učinek s spodbujanjem strukturnih sprememb v večjem obsegu, kot je na primer postati platforma za bodoča start-up podjetja.

Cilj tega novega centra je izboljšati raziskovalno učinkovitost na področju mikroprocesnega inženiringa, mikroproizvodnje in mikroobdelave (ang. micromachining) ter temeljnih raziskav v biofiziki, kemiji in mikrobiologiji z uporabo mikrofluidike. Center bo spodbujal raziskovalno odličnost in prenos znanja z omogočanjem internega- in medinstitucionalnega sodelovanja raziskovalcev, industrijskih partnerjev, vladnih in nevladnih strokovnjakov preko organizacije delavnic in poletnih šol ter uvedbo doktorskega programa.

Poleg tega bo ekipa COMPETE zaprosila za nova sredstva za interdisciplinarne raziskovalne projekte z industrijskimi partnerji in drugimi deležniki za razvoj novih aplikacij v kemijski in farmacevtski proizvodnji, biotehnologiji, biomedicini, prehrambni kakovosti in varstvu okolja.

Fakultet

Raziskovalnih skupin

Članov

Projektnih idej

To so

NAŠI CILJI

Ustanovitev centra COMPETE

Imenovanje vodja centra, krepitev ekipe raziskovalcev in zagotavljanje delovnega okolja za vse člane ekipe.

Izvajanje strukturnih sprememb

Dolgoročna inovativna in raziskovalna strategija, izvajanje odprtega trga dela in enakosti spolov v raziskovalnem sektorju ter izvajanje prenosa znanstvenega znanja in odprtega dostopa (ang. open access).

Krepitev zmogljivosti

Zbiranje obstoječega in novega znanja, izgradnja kompetenc raziskovalcev, financiranje skupnih raziskovalnih projektov z različnimi deležniki in vzpostavitev novega doktorskega programa, poletne šole in delavnic.

Mreženje in sodelovanje

Izgradnja mreže raziskovalcev in akademskih institucij na nacionalni, regionalni, evropski in svetovni ravni ter sodelovanje s partnerji iz industrije.

Tukaj najdete

Informacije o projektu

Pogodba o dodelitvi sredstev

811040

Začetek

1. januar 2019

Konec

31. december 2024

Financirano iz

H2020-EU.4.c.

Celoten proračun

2.500.450 €

Prispevek EU

2.500.000 €

Koordinator

Univerza v Ljubljani

Stran projekta

https://cordis.europa.eu