V laboratoriju za mikrosenzorske strukture in elektroniko se osredotočamo na napredne mikrofluidne sisteme. V preteklem obdobju smo se ukvarja predvsem z razvijanjem mikročrpalk, bioloških mikroreaktorjev, nosljivih sistemov za doziranje zdravil, Lab-on-a-chip sistemov, mikromešalnikov, mikrofluidnih generatorjev kapljic in mikroreaktorjev za katalitske reakcije. Tako smo razvili tudi nov tip piezoelektrične mikročrpalke (črpalko mikrocylinderTM), ki omogoča elektronski nadzor ventilov, bio-način obratovanja in črpanje tekočine v obe smeri.

Poleg tega tudi dizajniramo in izdelujemo različne mikroreaktorje in Lab-on-a-chip sisteme, ki jih je mogoče optimizirati za specifične uporabe. Ti sistemi so običajno sestavljeni iz mešalnikov, separatorjev, rezervoarjev, vtokov, iztokov in podobnih elementov.

Pogosto se osredotočamo tudi na mikrofluidne naprave z aplikacijami v medicin. Na primer mreže mikroigel za doziranje zdravil, ki jih lahko uprabimo namesto konvencionalnega načina vnašanja zdravil. Tovrstne igle običajno penetrirajo samo 100 – 200 µm globoko in pri tem na povzročajo bolečine. Ukvarjano se tudi z nosljivimi sistemi za mikrodozirnje zdravil, ki so sestavljeni iz mreže mikroigel, mikročrpalke in nadzornega sistema ter mikroprocesorja.

Naše tehnologije so potencialno uporabne na področjih kemije in biokemije, diagnostike in testiranja v medicini, razvoju novih zdravil in v kemijskem inženirstvu.

Slika 1: Mreža mikroigel za injiciranje zdravil.

Slika 2: Nosljiv integriran sistem za mikrodoziranje zdravil

Slika 3: Mikrofluidni generator kapljic.