Laboratorij za alternativne tehnologije se osredotoča na raziskave izdelovalnih tehnologij in izdelovalnih verig za izdelavo mikro izdelkov vključno z mikro elektroerozijo (EDM), litografijo brez maske, mikro brizganjem, aditivnimi tehnologijami vključno s tehnologijo ciljnega nalaganja (FFF) in stereolitografijo s projiciranjem maske.

Druga pomembna področja so meroslovje, senzorika, spremljanje in nadzor procesov z uporabo mikrokrmilnikov (Arduino in Raspberry Pi), ki med drugim omogočajo izdelavo perifernih sistemov za mikrofluidne naprave. Z uporabo numeričnega modeliranja, fizikalnega modeliranja in celičnih avtomatov modeliramo izdelovalne procese in procese v mikrofluidnih napravah. Izvajamo analizo podatkov vključno s strojnim vidom in načrtujemo komponente v virtualnem 3D-prostoru.

Slika 1: CFD modeliranje tokov v mikrokanalih, dizajn in optimizacija delovanja mikromešalnika, izdelava mikromešalnika in testiranje.

Slika 2: Izdelovalna veriga za polimerno replikacijo mikrofluidnih platform: izdelava mikroorodja, mikroinjekcijsko brizganje, simulacija in optimizacija procesnih parametrov brizganja.

Slika 3: Razvoj metode za sprotno kompenzacijo čelne obrabe elektrode v procesu mikroelektroerozijskega dolbenja.

Objave

  • VALENTINČIČ, Joško, et al. Uncertainty of the electrode wear on-machine measurements in micro EDM milling. 2021, DOI: 10.1016/j.jmapro.2021.01.021
  • JERMAN, Marko et al. Observation of cryogenically cooled ice particles inside the high-speed water jet. 2021, DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2020.116947
  • VALENTINČIČ, Joško et al. Characterization of a custom-made digital light processing stereolithographic printer based on a slanted groove micromixer geometry. Journal of micro- and nano-manufacturing. 2020, DOI: 10.1115/1.4046044
  • SABOTIN, Izidor et al. Technical model of micro electrical discharge machining (EDM) milling suitable for bottom grooved micromixer design optimization. 2020, DOI: 10.3390/mi11060594
  • MAURIZI, Marco et al. Dynamic measurements using FDM 3D-printed embedded strain sensors. 2019, DOI: 10.3390/s19122661
  • VALENTINČIČ, Joško et al. Low cost printer for DLP stereolithography. 2017, DOI: 10.5545/sv-jme.2017.4591.
  • VALENTINČIČ, Joško, et al. Design, simulation, and injection moulding of a microreactor baseplate. 2016, DOI: 10.1115/1.4033710
  • TRISTO, Gianluca et al. Real time power consumption monitoring for energy efficiency analysis in micro EDM milling. 2015, DOI: 10.1007/s00170-014-6725-3
  • SABOTIN, Izidor et al. Two-step design protocol for patterned groove micromixers. 2013, DOI: 10.1016/j.cherd.2012.09.013