Inštitut za biofiziko je med vodilnimi raziskovalnimi skupinami za eksperimentalno in teoretično biofiziko v Sloveniji. Naše raziskovalno delo zaobjema široko področje od biofizike lipidnih membran in celic, pa vse do fizike kompleksnih tekočin in mikrofluidike. Jedro naše skupine predstavljajo eksperimentalni in teoretični fiziki ter celična biologinja. Na področju mikrofluidike se posvečamo predvsem razvoju novih sistemov za analizo velikega števila posameznih celic ter novim eksperimentalnim pristopom v temeljni biomedicini, sintezni biologiji membran in fiziki mehke snovi.

Inštitut za biofiziko je opremljen z sodobnim mikroskopskim laboratorijem (konfokalna, EPI-fluorescenčna, TIRF, polarizacijska mikroskopija), z laboratorijem z optično pinceto, s celičnim laboratorijem ter s sodobnim laboratorijem za mikrofluidiko.

Slika 1: Mikrofluidična difuzijska komora nudi okolje brez toka, kar omogoča natančno analizo odziva posameznih celic na spremembe v njihovem kemijskem okolju (film na desni prikazuje pok levkocita, ki je bil iz izotonične raztopine prestavljen v vodo).

Slika 2: Sledenje adsorpcije proteina Perilipin4 na površino olja v realnem času v mikrofluidičnem sistemu. Perilipin4-A488 se na površino olja močno adsorbira, med tem ko se samo barvilo A488 na olje ne adsorbira.

Objave

  • Gimenez-Andres, M., Emeršič, T., Antoine-Bally, S., D’Ambrosio, J.M., Antonny, B., Derganc, J. and Čopič, A., 2021. Exceptional stability of a perilipin on lipid droplets depends on its polar residues, suggesting multimeric assembly. Elife, 10, p.e61401.
  • Zemljič-Jokhadar, Š., Kokot, G., Pavlin, M. and Derganc, J., 2021. Adhesion and Stiffness of Detached Breast Cancer Cells In Vitro: Co-Treatment with Metformin and 2-Deoxy-d-glucose Induces Changes Related to Increased Metastatic Potential. Biology, 10(9), p.873.